Od brojnih zahvalnica, priznanja i nagrada izdvajamo one koje su nam posebno drage.